3098 van Sprang (4579 P-L) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 9 năm 1960 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-GroeneveldTom GehrelsĐài thiên văn Palomar.

van Sprang
Khám phá
Khám phá bởiCornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-GroeneveldTom Gehrels
Nơi khám pháĐài thiên văn Palomar
Ngày khám phá24 tháng 9 năm 1960
Tên chỉ định
Tên chỉ định3098
Đặt tên theo
Bert van Sprang
4579 P-L
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo1.8147620
Viễn điểm quỹ đạo2.7888896
Độ lệch tâm0.2115989
Chu kỳ quỹ đạo1275.5782675
Độ bất thường trung bình262.60487
Độ nghiêng quỹ đạo1.34521
Kinh độ của điểm nút lên117.82426
Acgumen của cận điểm195.10003
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H)14.7

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi