30 tháng 2 có ở một số lịch, tuy nhiên không tồn tại trong lịch Gregory với 28 ngày trong năm thường và 29 ngày trong năm nhuận trong tháng hai.


Lịch Thụy Điển tháng 2 năm 1712

Lịch Liên XôSửa đổi

Lịch Julius giai đoạn đầuSửa đổi

Lịch nhân tạoSửa đổi

Xem thêmSửa đổi

Chú thíchSửa đổi

  • The Oxford Companion to the Year. Bonnie Blackburn & Leofranc Holford-Strevens. Oxford University Press 1999. ISBN 0-19-214231-3. Pages 98–99.

Liên kết ngoàiSửa đổi