3108 Lyubov

tiểu hành tinh

3108 Lyubov (1972 QM) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 18 tháng 8 năm 1972 bởi L. ZhuravlevaNauchnyj.

Lyubov
Khám phá
Khám phá bởiL. Zhuravleva
Nơi khám pháNauchnyj
Ngày khám phá18 tháng 8 năm 1972
Tên chỉ định
Tên chỉ định3108
Đặt tên theo
Lyubov Orlova
1972 QM
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo1.8538597
Viễn điểm quỹ đạo2.6042533
Độ lệch tâm0.1683209
Chu kỳ quỹ đạo1215.5701571
Độ bất thường trung bình226.11054
Độ nghiêng quỹ đạo3.28386
Kinh độ của điểm nút lên162.12047
Acgumen của cận điểm226.34382
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H)13.9

Liên kết ngoàiSửa đổi