310 Margarita

tiểu hành tinh

310 Margarita là một tiểu hành tinhvành đai chính. Nó được Auguste Charlois phát hiện ngày 16.5.1891 ở Nice. Không biết rõ nguồn gốc tên của nó.

310 Margarita
Khám phá
Khám phá bởiAuguste Charlois
Ngày phát hiện16 tháng 5 năm 1891
Tên chỉ định
Vành đai chính
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên ngày 30 tháng 1 năm 2005 (JD 2453400.5)
Cận điểm quỹ đạo364.347 Gm (2.436 AU)
Viễn điểm quỹ đạo461.449 Gm (3.085 AU)
412.898 Gm (2.76 AU)
Độ lệch tâm0.118
1674.814 d (4.59 a)
17.93 km/s
315.083°
Độ nghiêng quỹ đạo3.173°
229.438°
325.301°
Đặc trưng vật lý
Kích thước33.0 km
Khối lượngkhông biết
Mật độ trung bình
không biết
không biết
không biết
không biết
Suất phản chiếukhông biết
Nhiệt độkhông biết
Kiểu phổ
không biết
10.3

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi