3112 Velimir

tiểu hành tinh

3112 Velimir (1977 QC5) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 22 tháng 8 năm 1977 bởi N. ChernykhNauchnyj. Tênd after Russian avant-garde poet Velimir Khlebnikov.

Velimir
Khám phá
Khám phá bởiN. Chernykh
Nơi khám pháNauchnyj
Ngày khám phá22 tháng 8 năm 1977
Tên chỉ định
Tên chỉ định3112
Đặt tên theo
Velimir Khlebnikov
1977 QC5
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo1.9092012
Viễn điểm quỹ đạo2.8476220
Độ lệch tâm0.1972789
Chu kỳ quỹ đạo1339.7659965
Độ bất thường trung bình142.72081
Độ nghiêng quỹ đạo3.95413
Kinh độ của điểm nút lên69.31262
Acgumen của cận điểm246.11919
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H)12.9

Liên kết ngoàiSửa đổi