3112 Velimir

tiểu hành tinh

3112 Velimir (1977 QC5) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 22 tháng 8 năm 1977 bởi N. ChernykhNauchnyj. Tênd after Russian avant-garde poet Velimir Khlebnikov.

Velimir
Khám phá
Khám phá bởiN. Chernykh
Nơi khám pháNauchnyj
Ngày phát hiện22 tháng 8 năm 1977
Tên chỉ định
3112
Đặt tên theo
Velimir Khlebnikov
1977 QC5
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo1.9092012
Viễn điểm quỹ đạo2.8476220
Độ lệch tâm0.1972789
1339.7659965
142.72081
Độ nghiêng quỹ đạo3.95413
69.31262
246.11919
Đặc trưng vật lý
12.9

Liên kết ngoàiSửa đổi