3123 Dunham

tiểu hành tinh

3123 Dunham (1981 QF2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 30 tháng 8 năm 1981 bởi Bowell, E.Flagstaff (AM).

Dunham
Khám phá
Khám phá bởiBowell, E.
Nơi khám pháFlagstaff (AM)
Ngày khám phá30 tháng 8 năm 1981
Tên chỉ định
Tên chỉ định3123
1981 QF2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.1320273
Viễn điểm quỹ đạo2.7933499
Độ lệch tâm0.1342684
Chu kỳ quỹ đạo1411.6033402
Độ bất thường trung bình325.37836
Độ nghiêng quỹ đạo1.99408
Kinh độ của điểm nút lên123.14351
Acgumen của cận điểm223.13047
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H)13.54

Liên kết ngoàiSửa đổi