3132 Landgraf

tiểu hành tinh

3132 Landgraf (1940 WL) là một tiểu hành tinh vành đai chính do Liisi Oterma phát hiện tại Turku ngày 29 tháng 11 năm 1940.

Landgraf
Khám phá
Khám phá bởiLiisi Oterma
Nơi khám pháTurku
Ngày phát hiện29/11/1940
Tên định danh
3132
1940 WL
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14/5/2008
Cận điểm quỹ đạohelion 2,7727322
Viễn điểm quỹ đạohelion 3,5301488
Độ lệch tâm0,1201699
2.043,4409434
58,54300
Độ nghiêng quỹ đạo4,45592
113,08605
265,78079
Đặc trưng vật lý
0,0564
11,6

Liên kết ngoài sửa