3136 Anshan (1981 WD4) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 18 tháng 11 năm 1981 bởi Đài thiên văn Tử Kim SơnNanking.

Anshan
Khám phá
Khám phá bởiĐài thiên văn Tử Kim Sơn
Nơi khám pháNanking
Ngày khám phá18 tháng 11 năm 1981
Tên chỉ định
Tên chỉ định3136
Đặt tên theo
Anshan City
1981 WD4
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.7360825
Viễn điểm quỹ đạo3.5850673
Độ lệch tâm0.1343086
Chu kỳ quỹ đạo2052.3317225
Độ bất thường trung bình205.09920
Độ nghiêng quỹ đạo4.53654
Kinh độ của điểm nút lên80.94182
Acgumen của cận điểm35.81728
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H)11.8

Liên kết ngoàiSửa đổi