3167 Babcock

tiểu hành tinh

3167 Babcock (1955 RS) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 13 tháng 9 năm 1955 bởi Đài thiên văn Goethe LinkBrooklyn.

Babcock
Khám phá
Khám phá bởiĐài thiên văn Goethe Link
Nơi khám pháBrooklyn
Ngày phát hiện13 tháng 9 năm 1955
Tên định danh
3167
1955 RS
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.2685994
Viễn điểm quỹ đạo2.8123534
Độ lệch tâm0.1070181
1479.0102562
81.36130
Độ nghiêng quỹ đạo15.57872
17.82502
256.27129
Đặc trưng vật lý
0.3233
11.40

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa