3171 Wangshouguan (1979 WO) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 19 tháng 11 năm 1979 bởi Đài thiên văn Tử Kim SơnNanking.

Wangshouguan
Khám phá
Khám phá bởiĐài thiên văn Tử Kim Sơn
Nơi khám pháNanking
Ngày khám phá19 tháng 11 năm 1979
Tên chỉ định
Tên chỉ định3171
1979 WO
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.7433083
Viễn điểm quỹ đạo3.6279513
Độ lệch tâm0.1388490
Chu kỳ quỹ đạo2076.7842519
Độ bất thường trung bình340.62359
Độ nghiêng quỹ đạo11.39545
Kinh độ của điểm nút lên31.95484
Acgumen của cận điểm25.03258
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H)10.8

Liên kết ngoàiSửa đổi