3175 Netto (1979 YP) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 12 năm 1979 bởi H. DebehogneLa Silla.

Netto
Khám phá
Khám phá bởiH. Debehogne
Nơi khám pháLa Silla
Ngày khám phá16 tháng 12 năm 1979
Tên chỉ định
Tên chỉ định3175
1979 YP
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo1.8645346
Viễn điểm quỹ đạo2.8635698
Độ lệch tâm0.2112972
Chu kỳ quỹ đạo1327.6512809
Độ bất thường trung bình324.07530
Độ nghiêng quỹ đạo0.64029
Kinh độ của điểm nút lên208.36631
Acgumen của cận điểm190.07389
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H)14.1

Liên kết ngoàiSửa đổi