3179 Beruti (1962 FA) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 31 tháng 3 năm 1962 bởi ở La Plata.

Beruti
Khám phá
Nơi khám pháLa Plata
Ngày khám phá31 tháng 3 năm 1962
Tên chỉ định
Tên chỉ định3179
1962 FA
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.6099450
Viễn điểm quỹ đạo3.5755020
Độ lệch tâm0.1561014
Chu kỳ quỹ đạo1986.5984071
Độ bất thường trung bình242.41934
Độ nghiêng quỹ đạo1.75448
Kinh độ của điểm nút lên179.58532
Acgumen của cận điểm276.75450
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H)11.9

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi