3185 Clintford

tiểu hành tinh

3185 Clintford (1953 VY1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 11 tháng 11 năm 1953 bởi Đài thiên văn Goethe LinkBrooklyn.

Clintford
Khám phá
Khám phá bởiĐài thiên văn Goethe Link
Nơi khám pháBrooklyn
Ngày khám phá11 tháng 11 năm 1953
Tên chỉ định
Tên chỉ định3185
Đặt tên theo
Clinton B. Ford
1953 VY1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo1.9077534
Viễn điểm quỹ đạo2.8235830
Độ lệch tâm0.1935668
Chu kỳ quỹ đạo1329.0128602
Độ bất thường trung bình35.01318
Độ nghiêng quỹ đạo3.95902
Kinh độ của điểm nút lên71.32189
Acgumen của cận điểm281.63546
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H)14.0

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi