3188 Jekabsons

tiểu hành tinh

3188 Jekabsons (1978 OM) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 28 tháng 7 năm 1978 bởi Đài thiên văn PerthPerth, Western Australia.

Jekabsons
Khám phá
Khám phá bởiĐài thiên văn Perth
Nơi khám pháPerth
Ngày khám phá28 tháng 7 năm 1978
Tên chỉ định
Tên chỉ định3188
1978 OM
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo1.9827851
Viễn điểm quỹ đạo2.5954505
Độ lệch tâm0.1338213
Chu kỳ quỹ đạo1265.0294726
Độ bất thường trung bình173.83801
Độ nghiêng quỹ đạo4.69483
Kinh độ của điểm nút lên336.53848
Acgumen của cận điểm22.79917
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H)14.1

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi