3195 Fedchenko

tiểu hành tinh

3195 Fedchenko (1978 PT2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 8 tháng 8 năm 1978 bởi Chernykh, N.Nauchnyj.

Fedchenko
Khám phá
Khám phá bởiChernykh, N.
Nơi khám pháNauchnyj
Ngày khám phá8 tháng 8 năm 1978
Tên chỉ định
Tên chỉ định3195
1978 PT2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.7272098
Viễn điểm quỹ đạo3.0938834
Độ lệch tâm0.0629905
Chu kỳ quỹ đạo1813.6783084
Độ bất thường trung bình359.78328
Độ nghiêng quỹ đạo0.86756
Kinh độ của điểm nút lên275.28035
Acgumen của cận điểm54.58606
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H)12.4

Liên kết ngoàiSửa đổi