3202 Graff

tiểu hành tinh

3202 Graff (A908 AA) là một tiểu hành tinh nằm phía ngoài của vành đai chính được phát hiện ngày 3 tháng 1 năm 1908 bởi Max WolfHeidelberg.

Graff
Khám phá
Khám phá bởiMax Wolf
Nơi khám pháHeidelberg
Ngày phát hiện3 tháng 1 năm 1908
Tên chỉ định
Tên chỉ định3202
A908 AA
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo3.4819641
Viễn điểm quỹ đạo4.3738965
Độ lệch tâm0.1135372
Chu kỳ quỹ đạo2843.4401835
Độ bất thường trung bình226.32829
Độ nghiêng quỹ đạo11.10769
Kinh độ của điểm nút lên205.21523
Acgumen của cận điểm267.66708
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H)10.7

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi