3202 Graff

tiểu hành tinh

3202 Graff (A908 AA) là một tiểu hành tinh nằm phía ngoài của vành đai chính được phát hiện ngày 3 tháng 1 năm 1908 bởi Max WolfHeidelberg.

Graff
Khám phá
Khám phá bởiMax Wolf
Nơi khám pháHeidelberg
Ngày phát hiện3 tháng 1 năm 1908
Tên định danh
3202
A908 AA
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo3.4819641
Viễn điểm quỹ đạo4.3738965
Độ lệch tâm0.1135372
2843.4401835
226.32829
Độ nghiêng quỹ đạo11.10769
205.21523
267.66708
Đặc trưng vật lý
10.7

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa