3205 Boksenberg

tiểu hành tinh

3205 Boksenberg (1979 MO6) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 25 tháng 6 năm 1979 bởi Helin, E. F.Bus, S. J.Siding Spring.

Boksenberg
Khám phá
Khám phá bởiHelin, E. F.Bus, S. J.
Nơi khám pháSiding Spring
Ngày phát hiện25 tháng 6 năm 1979
Tên chỉ định
3205
Đặt tên theo
Alexander Boksenberg
1979 MO6
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.1475683
Viễn điểm quỹ đạo3.2153245
Độ lệch tâm0.1991008
1603.8069387
121.32267
Độ nghiêng quỹ đạo12.30656
120.39531
282.07924
Đặc trưng vật lý
13.4

Liên kết ngoàiSửa đổi