For the English soprano, see Joanne Lunn

3208 Lunn (1981 JM) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 3 tháng 5 năm 1981 bởi E. BowellFlagstaff (AM).

Lunn
Khám phá
Khám phá bởiE. Bowell
Nơi khám pháFlagstaff (AM)
Ngày khám phá3 tháng 5 năm 1981
Tên chỉ định
Tên chỉ định3208
1981 JM
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.7697556
Viễn điểm quỹ đạo3.4638242
Độ lệch tâm0.1113435
Chu kỳ quỹ đạo2009.8317620
Độ bất thường trung bình23.64888
Độ nghiêng quỹ đạo2.33789
Kinh độ của điểm nút lên136.92080
Acgumen của cận điểm22.90347
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H)12.0

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi