3220 Murayama

tiểu hành tinh

3220 Murayama (1951 WF) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 22 tháng 11 năm 1951 bởi M. LaugierNice.

Murayama
Khám phá
Khám phá bởiM. Laugier
Nơi khám pháNice
Ngày phát hiện22 tháng 11 năm 1951
Tên chỉ định
3220
1951 WF
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo1.8388837
Viễn điểm quỹ đạo2.6121185
Độ lệch tâm0.1737215
1212.6630316
7.70962
Độ nghiêng quỹ đạo6.61363
26.75385
26.10261
Đặc trưng vật lý
12.9

Liên kết ngoàiSửa đổi