3223 Forsius (1942 RN) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 9 năm 1942 bởi Vaisala, Y.Turku.

Forsius
Khám phá
Khám phá bởiVaisala, Y.
Nơi khám pháTurku
Ngày khám phá7 tháng 9 năm 1942
Tên chỉ định
Tên chỉ định3223
1942 RN
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.2293982
Viễn điểm quỹ đạo2.9831900
Độ lệch tâm0.1446099
Chu kỳ quỹ đạo1536.8572959
Độ bất thường trung bình128.35145
Độ nghiêng quỹ đạo10.04022
Kinh độ của điểm nút lên168.33422
Acgumen của cận điểm292.63411
Đặc trưng vật lý
Suất phản chiếu hình học0.1365
Cấp sao tuyệt đối (H)11.0

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi