3228 Pire (1935 CL) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 8 tháng 2 năm 1935 bởi S. ArendUccle.

Pire
Khám phá
Khám phá bởiS. Arend
Nơi khám pháUccle
Ngày khám phá8 tháng 2 năm 1935
Tên chỉ định
Tên chỉ định3228
Đặt tên theo
Dominique Pire
1935 CL
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.1305996
Viễn điểm quỹ đạo2.7945650
Độ lệch tâm0.1348108
Chu kỳ quỹ đạo1411.5119622
Độ bất thường trung bình6.64617
Độ nghiêng quỹ đạo1.92457
Kinh độ của điểm nút lên290.68268
Acgumen của cận điểm189.00664
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H)12.5

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi