3229 Solnhofen

tiểu hành tinh

3229 Solnhofen (A916 PC) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 8 năm 1916 bởi H. ThieleBergedorf.

Solnhofen
Khám phá
Khám phá bởiH. Thiele
Nơi khám pháBergedorf
Ngày khám phá9 tháng 8 năm 1916
Tên chỉ định
Tên chỉ định3229
Đặt tên theo
Solnhofen
A916 PC
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo1.9604290
Viễn điểm quỹ đạo2.6673188
Độ lệch tâm0.1527503
Chu kỳ quỹ đạo1285.6062489
Độ bất thường trung bình15.22363
Độ nghiêng quỹ đạo9.45956
Kinh độ của điểm nút lên306.71474
Acgumen của cận điểm18.84619
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H)12.8

Liên kết ngoàiSửa đổi