3234 Hergiani (1978 QO2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 31 tháng 8 năm 1978 bởi Chernykh, N.Nauchnyj.

Hergiani
Khám phá
Khám phá bởiChernykh, N.
Nơi khám pháNauchnyj
Ngày khám phá31 tháng 8 năm 1978
Tên chỉ định
Tên chỉ định3234
1978 QO2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.5088402
Viễn điểm quỹ đạo3.6920218
Độ lệch tâm0.1908092
Chu kỳ quỹ đạo1994.0293223
Độ bất thường trung bình118.40798
Độ nghiêng quỹ đạo0.96408
Kinh độ của điểm nút lên77.00185
Acgumen của cận điểm314.75125
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H)12.5

Liên kết ngoàiSửa đổi