3247 Di Martino (1981 YE) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 30 tháng 12 năm 1981 bởi Bowell, E.Flagstaff (AM).

Di Martino
Khám phá
Khám phá bởiBowell, E.
Nơi khám pháFlagstaff (AM)
Ngày khám phá30 tháng 12 năm 1981
Tên chỉ định
Tên chỉ định3247
1981 YE
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.0768516
Viễn điểm quỹ đạo2.6788050
Độ lệch tâm0.1265763
Chu kỳ quỹ đạo1339.2731586
Độ bất thường trung bình342.08792
Độ nghiêng quỹ đạo3.93195
Kinh độ của điểm nút lên45.74990
Acgumen của cận điểm145.86610
Đặc trưng vật lý
Suất phản chiếu hình học0.0647
Cấp sao tuyệt đối (H)12.90

Liên kết ngoàiSửa đổi