3248 Farinella (1982 FK) là một tiểu hành tinh nằm phía ngoài của vành đai chính được phát hiện ngày 21 tháng 3 năm 1982 bởi Bowell, E.Flagstaff (AM).

Farinella
Khám phá
Khám phá bởiBowell, E.
Nơi khám pháFlagstaff (AM)
Ngày khám phá21 tháng 3 năm 1982
Tên chỉ định
Tên chỉ định3248
1982 FK
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.7061079
Viễn điểm quỹ đạo3.6979861
Độ lệch tâm0.1548819
Chu kỳ quỹ đạo2092.8589907
Độ bất thường trung bình83.42663
Độ nghiêng quỹ đạo10.85835
Kinh độ của điểm nút lên12.48482
Acgumen của cận điểm312.80552
Đặc trưng vật lý
Suất phản chiếu hình học0.0660
Cấp sao tuyệt đối (H)10.70

The asteroid được đặt tên sau tên Paolo Farinella (1953–2000) who was an Italian planetary scientist very active in the study of asteroids, collisions và space debris.

Liên kết ngoàiSửa đổi