3253 Gradie

tiểu hành tinh

3253 Gradie (1982 HQ1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 28 tháng 4 năm 1982 bởi Bowell, E.Flagstaff (AM).

Gradie
Khám phá
Khám phá bởiBowell, E.
Nơi khám pháFlagstaff (AM)
Ngày khám phá28 tháng 4 năm 1982
Tên chỉ định
Tên chỉ định3253
1982 HQ1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo1.8026258
Viễn điểm quỹ đạo2.6936354
Độ lệch tâm0.1981668
Chu kỳ quỹ đạo1231.2059827
Độ bất thường trung bình205.18672
Độ nghiêng quỹ đạo7.42352
Kinh độ của điểm nút lên60.22255
Acgumen của cận điểm234.15276
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H)13.4

Liên kết ngoàiSửa đổi