3254 Bus

tiểu hành tinh

3254 Bus (1982 UM) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 17 tháng 10 năm 1982 bởi Bowell, E.Flagstaff (AM). Nó đặt theo tên nhà thiên văn học Schelte J. Bus.

Bus
Khám phá
Khám phá bởiBowell, E.
Nơi khám pháFlagstaff (AM)
Ngày phát hiện17 tháng 10 năm 1982
Tên chỉ định
Tên chỉ định3254
Đặt tên theo
Schelte J. Bus
1982 UM
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo3.2968092
Viễn điểm quỹ đạo4.6193948
Độ lệch tâm0.1670732
Chu kỳ quỹ đạo2876.2649973
Độ bất thường trung bình117.14997
Độ nghiêng quỹ đạo4.44442
Kinh độ của điểm nút lên43.57500
Acgumen của cận điểm304.75375
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H)11.0

Liên kết ngoàiSửa đổi