3258 Somnium (1983 RJ) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 8 tháng 9 năm 1983 bởi P. WildZimmerwald.

Somnium
Khám phá
Khám phá bởiP. Wild
Nơi khám pháZimmerwald
Ngày khám phá8 tháng 9 năm 1983
Tên chỉ định
Tên chỉ định3258
1983 RJ
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo1.7732404
Viễn điểm quỹ đạo2.6383826
Độ lệch tâm0.1961052
Chu kỳ quỹ đạo1196.6055889
Độ bất thường trung bình198.49457
Độ nghiêng quỹ đạo7.55677
Kinh độ của điểm nút lên45.13260
Acgumen của cận điểm296.78816
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H)13.4

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi