3279 Solon (9103 P-L) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 17 tháng 10 năm 1960 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-GroeneveldTom GehrelsĐài thiên văn Palomar.

Solon
Khám phá
Khám phá bởiCornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-GroeneveldTom Gehrels
Nơi khám pháĐài thiên văn Palomar
Ngày khám phá17 tháng 10 năm 1960
Tên chỉ định
Tên chỉ định3279
Đặt tên theo
Solon
9103 P-L
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo1.8188333
Viễn điểm quỹ đạo2.5855699
Độ lệch tâm0.1740841
Chu kỳ quỹ đạo1193.6693745
Độ bất thường trung bình205.59089
Độ nghiêng quỹ đạo3.16256
Kinh độ của điểm nút lên192.04561
Acgumen của cận điểm166.78907
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H)13.3

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi