3288 Seleucus (1982 DV) là một tiểu hành tinh Amor được phát hiện ngày 28 tháng 2 năm 1982 bởi H.-E. SchusterLa Silla.

Seleucus
Khám phá
Khám phá bởiH.-E. Schuster
Nơi khám pháLa Silla
Ngày khám phá28 tháng 2 năm 1982
Tên chỉ định
Tên chỉ định3288
1982 DV
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo1.1038281678635
Viễn điểm quỹ đạo2.961750978761724
Độ lệch tâm.4569884741858876
Chu kỳ quỹ đạo1058.612611490388
Độ bất thường trung bình.8686030665866835
Độ nghiêng quỹ đạo5.9311798788266
Kinh độ của điểm nút lên218.7441930794189
Acgumen của cận điểm349.2648653296682
Đặc trưng vật lý
Suất phản chiếu hình học0.22
Cấp sao tuyệt đối (H)15.3

Liên kết ngoàiSửa đổi