3293 Rontaylor (4650 P-L) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 9 năm 1960 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-GroeneveldTom GehrelsĐài thiên văn Palomar.

Rontaylor
Khám phá
Khám phá bởiCornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-GroeneveldTom Gehrels
Nơi khám pháĐài thiên văn Palomar
Ngày khám phá24 tháng 9 năm 1960
Tên chỉ định
Tên chỉ định3293
4650 P-L
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.0595393
Viễn điểm quỹ đạo2.7368929
Độ lệch tâm0.1412203
Chu kỳ quỹ đạo1356.5346478
Độ bất thường trung bình71.58001
Độ nghiêng quỹ đạo2.14184
Kinh độ của điểm nút lên9.74436
Acgumen của cận điểm207.88190
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H)13.4

Liên kết ngoàiSửa đổi