3313 Mendel (1980 DG) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 19 tháng 2 năm 1980 bởi A. MrkosKlet, và đặt tên theo Gregor Mendel.

Mendel
Khám phá
Khám phá bởiA. Mrkos
Nơi khám pháKlet
Ngày khám phá19 tháng 2 năm 1980
Tên chỉ định
Tên chỉ định3313
Đặt tên theo
Gregor Mendel
1980 DG
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.2986571
Viễn điểm quỹ đạo3.0065041
Độ lệch tâm0.1334261
Chu kỳ quỹ đạo1577.9793335
Độ bất thường trung bình96.08947
Độ nghiêng quỹ đạo11.41342
Kinh độ của điểm nút lên272.44145
Acgumen của cận điểm345.43089
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H)12.3

Liên kết ngoàiSửa đổi