331 Etheridgea

tiểu hành tinh

331 Etheridgea là một tiểu hành tinh cỡ lớn ở vành đai chính. Nó được Auguste Charlois phát hiện ngày 1.4.1892 ở Nice. Không biết rõ nguồn gốc tên của nó.

331 Etheridgea
Khám phá
Khám phá bởiAuguste Charlois
Ngày phát hiện1 tháng 4 năm 1892
Tên định danh
Vành đai chính
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên ngày 30 tháng 1 năm 2005 (JD 2453400.5)
Cận điểm quỹ đạo405.637 Gm (2.712 AU)
Viễn điểm quỹ đạo498.969 Gm (3.335 AU)
452.303 Gm (3.023 AU)
Độ lệch tâm0.103
1920.198 d (5.26 a)
17.13 km/s
18.924°
Độ nghiêng quỹ đạo6.052°
22.205°
335.206°
Đặc trưng vật lý
Kích thước75.0 km
Khối lượngkhông biết
Mật độ trung bình
không biết
không biết
không biết
không biết
Suất phản chiếukhông biết
Nhiệt độkhông biết
Kiểu phổ
không biết
9.62

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi