3320 Namba (1982 VZ4) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 11 năm 1982 bởi Kiichiro HurukawaHiroki KosaiKiso Station.

Namba
Khám phá
Khám phá bởiKiichiro HurukawaHiroki Kosai
Nơi khám pháKiso Station
Ngày khám phá14 tháng 11 năm 1982
Tên chỉ định
Tên chỉ định3320
1982 VZ4
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.3404649
Viễn điểm quỹ đạo2.5792889
Độ lệch tâm0.0485439
Chu kỳ quỹ đạo1409.1865576
Độ bất thường trung bình69.96329
Độ nghiêng quỹ đạo4.06577
Kinh độ của điểm nút lên218.33521
Acgumen của cận điểm349.07620
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H)13.3

Liên kết ngoàiSửa đổi