3338 Richter

tiểu hành tinh

3338 Richter (1973 UX5) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 28 tháng 10 năm 1973 bởi K. KirschFreimut BörngenTautenburg.

Richter
Khám phá
Khám phá bởiK. KirschFreimut Börngen
Nơi khám pháTautenburg
Ngày khám phá28 tháng 10 năm 1973
Tên chỉ định
Tên chỉ định3338
1973 UX5
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo1.7822751
Viễn điểm quỹ đạo2.5104443
Độ lệch tâm0.1696289
Chu kỳ quỹ đạo1148.5560226
Độ bất thường trung bình60.61104
Độ nghiêng quỹ đạo0.73419
Kinh độ của điểm nút lên126.10035
Acgumen của cận điểm177.71855
Đặc trưng vật lý
Suất phản chiếu hình học0.1
Cấp sao tuyệt đối (H)14.6

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi