3349 Manas (1979 FH2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 23 tháng 3 năm 1979 bởi N. ChernykhNauchnyj.

Manas
Khám phá
Khám phá bởiN. Chernykh
Nơi khám pháNauchnyj
Ngày khám phá23 tháng 3 năm 1979
Tên chỉ định
Tên chỉ định3349
1979 FH2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.6463906
Viễn điểm quỹ đạo2.8295118
Độ lệch tâm0.0334413
Chu kỳ quỹ đạo1654.7675093
Độ bất thường trung bình128.72419
Độ nghiêng quỹ đạo4.24023
Kinh độ của điểm nút lên58.67693
Acgumen của cận điểm150.86386
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H)12.7

"Manas" comes from the name of the hero of the Kyrgyz epic poem Epic of Manas.

Liên kết ngoàiEdit