3350 Scobee

tiểu hành tinh

3350 Scobee (1980 PJ) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 8 tháng 8 năm 1980 bởi Edward L. G. Bowelltrạm Anderson Mesa thuộc Đài thiên văn Lowell, Flagstaff. Nó được đặt theo tên the late Dick Scobee, commander of the ill-fated Space Shuttle Challenger destroyed during launch thuộc STS-51-L mission. The asteroids 3351 Smith, 3352 McAuliffe, 3353 Jarvis, 3354 McNair, 3355 Onizuka3356 Resnik commemorate the other crew members.

Scobee
Khám phá
Khám phá bởiBowell, E.
Nơi khám pháAnderson Mesa, Đài thiên văn Lowell
Ngày khám phá8 tháng 8 năm 1980
Tên chỉ định
Tên chỉ định3350
Đặt tên theo
Dick Scobee
1980 PJ
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Bán trục lớn2.3112000
Độ lệch tâm0.2045092
Chu kỳ quỹ đạo1283.3783995
Độ bất thường trung bình326.8412
Độ nghiêng quỹ đạo3.40889
Kinh độ của điểm nút lên353.87594
Acgumen của cận điểm330.58056
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H)14.3

Liên kết ngoàiSửa đổi