3358 Anikushin (1978 RX) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 1 tháng 9 năm 1978 bởi Chernykh, N.Nauchnyj.

Anikushin
Khám phá
Khám phá bởiChernykh, N.
Nơi khám pháNauchnyj
Ngày khám phá1 tháng 9 năm 1978
Tên chỉ định
Tên chỉ định3358
Đặt tên theo
Mikhail Anikushin
1978 RX
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.5413290
Viễn điểm quỹ đạo3.8317668
Độ lệch tâm0.2024821
Chu kỳ quỹ đạo2077.6821101
Độ bất thường trung bình26.83584
Độ nghiêng quỹ đạo2.09886
Kinh độ của điểm nút lên147.06851
Acgumen của cận điểm274.81803
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H)12.3

Liên kết ngoàiSửa đổi