3361 Orpheus

tiểu hành tinh

3361 Orpheus (1982 HR) là một tiểu hành tinh Apollo, được Carlos Torres phát hiện vào ngày 24 tháng 4, năm 1982 tại Đài thiên văn Cerro El Roble. Độ lệch tâm quỹ đạo tiểu hành tinh này đi qua Sao Hỏa, Trái Đất, và phương pháp tiếp cận Sao Hỏa rất tốt.

Orpheus
Khám phá
Khám phá bởiCarlos Torres
Nơi khám pháCerro El Roble
Ngày phát hiện24 tháng 4 năm 1982
Tên định danh
3361
Đặt tên theo
Orpheus
1982 HR
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo0.819 AU
Viễn điểm quỹ đạo1.600 AU
1.209 AU
Độ lệch tâm0.323
485.818 d
261.176°
Độ nghiêng quỹ đạo2.685?°
189.603°
301.651
Đặc trưng vật lý
19.03

Liên kết ngoài Sửa đổi