3363 Bowen (1960 EE) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 6 tháng 3 năm 1960 bởi Đài thiên văn Goethe LinkBrooklyn.

Bowen
Khám phá
Khám phá bởiĐài thiên văn Goethe Link
Nơi khám pháBrooklyn
Ngày phát hiện6 tháng 3 năm 1960
Tên chỉ định
3363
Đặt tên theo
Ira Sprague Bowen
1960 EE
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.5001639
Viễn điểm quỹ đạo3.0548363
Độ lệch tâm0.0998510
1690.7505472
178.51206
Độ nghiêng quỹ đạo3.32592
183.25526
313.24053
Đặc trưng vật lý
12.0

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi