3371 Giacconi

tiểu hành tinh

3371 Giacconi (1955 RZ) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 9 năm 1955 bởi Evan Cutler WattlesĐài thiên văn Goethe LinkBrooklyn.

Giacconi
Khám phá
Khám phá bởiĐài thiên văn Goethe Link
Nơi khám pháBrooklyn
Ngày khám phá14 tháng 9 năm 1955
Tên chỉ định
Tên chỉ định3371
Đặt tên theo
Riccardo Giacconi
1955 RZ
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.6995527
Viễn điểm quỹ đạo2.7758541
Độ lệch tâm0.0139353
Chu kỳ quỹ đạo1654.5428507
Độ bất thường trung bình296.21108
Độ nghiêng quỹ đạo9.68500
Kinh độ của điểm nút lên293.82377
Acgumen của cận điểm355.99088
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H)12.3

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi