3372 Bratijchuk (1976 SP4) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 9 năm 1976 bởi Chernykh, N.Nauchnyj.

Bratijchuk
Khám phá
Khám phá bởiChernykh, N.
Nơi khám pháNauchnyj
Ngày khám phá24 tháng 9 năm 1976
Tên chỉ định
Tên chỉ định3372
1976 SP4
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.3146308
Viễn điểm quỹ đạo3.0744836
Độ lệch tâm0.1409977
Chu kỳ quỹ đạo1615.5839225
Độ bất thường trung bình31.38284
Độ nghiêng quỹ đạo3.28384
Kinh độ của điểm nút lên19.36855
Acgumen của cận điểm20.00430
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H)12.3

Liên kết ngoàiSửa đổi