3380 Awaji (1940 EF) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 15 tháng 3 năm 1940 bởi Kulin, G.Budapest.

Awaji
Khám phá
Khám phá bởiKulin, G.
Nơi khám pháBudapest
Ngày khám phá15 tháng 3 năm 1940
Tên chỉ định
Tên chỉ định3380
Đặt tên theo
Awaji Island
1940 EF
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.7768320
Viễn điểm quỹ đạo2.9128122
Độ lệch tâm0.0238996
Chu kỳ quỹ đạo1752.5930588
Độ bất thường trung bình154.50607
Độ nghiêng quỹ đạo3.24083
Kinh độ của điểm nút lên93.04515
Acgumen của cận điểm12.80102
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H)11.9

Liên kết ngoàiSửa đổi