3385 Bronnina

tiểu hành tinh

3385 Bronnina (1979 SK11) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 9 năm 1979 bởi Chernykh, N.Nauchnyj.

Bronnina
Khám phá
Khám phá bởiChernykh, N.
Nơi khám pháNauchnyj
Ngày khám phá24 tháng 9 năm 1979
Tên chỉ định
Tên chỉ định3385
1979 SK11
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.1288557
Viễn điểm quỹ đạo2.3129027
Độ lệch tâm0.0414356
Chu kỳ quỹ đạo1208.8872961
Độ bất thường trung bình345.07248
Độ nghiêng quỹ đạo6.80323
Kinh độ của điểm nút lên197.82000
Acgumen của cận điểm68.23392
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H)12.8

Liên kết ngoàiSửa đổi