3397 Leyla

tiểu hành tinh

3397 Leyla (1964 XA) là một tiểu hành tinh bay qua Sao Hỏa được phát hiện ngày 8 tháng 12 năm 1964 bởi R. BurnhamN. G. ThomasĐài thiên văn Lowell.

Leyla
Khám phá
Khám phá bởiR. BurnhamN. G. Thomas
Nơi khám pháĐài thiên văn Lowell
Ngày phát hiện8 tháng 12 năm 1964
Tên chỉ định
3397
1964 XA
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo1.6452587
Viễn điểm quỹ đạo3.0523867
Độ lệch tâm0.2995390
1314.8426044
357.52107
Độ nghiêng quỹ đạo21.98421
25.93828
95.26555
Đặc trưng vật lý
0.2251
13.60

Liên kết ngoàiSửa đổi