339 Dorothea

tiểu hành tinh

339 Dorothea là một tiểu hành tinhvành đai chính. Nó thuộc nhóm tiểu hành tinh Eos[1]. Nó được Max Wolf phát hiện ngày 25.9.1892 ở Heidelberg, và được đặt theo tên nhà thiên văn học Mỹ Dorothea Klumpke-Roberts.

339 Dorothea
Khám phá
Khám phá bởiMax Wolf
Ngày phát hiện25 tháng 9 năm 1892
Tên định danh
Đặt tên theo
Dorothea Klumpke
1892 G
Vành đai chính (Eos)
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên ngày 30 tháng 1 năm 2005 (JD 2453400.5)
Cận điểm quỹ đạo407.842 Gm (2.726 AU)
Viễn điểm quỹ đạo494.526 Gm (3.306 AU)
451.184 Gm (3.016 AU)
Độ lệch tâm0.096
1913.077 d (5.24 a)
17.15 km/s
205.657°
Độ nghiêng quỹ đạo9.941°
173.863°
159.341°
Đặc trưng vật lý
Kích thước38.0 km
Khối lượngkhông biết
Mật độ trung bình
không biết
không biết
không biết
không biết
Suất phản chiếukhông biết
Nhiệt độkhông biết
Kiểu phổ
SK
9.24

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi