3406 Omsk

tiểu hành tinh

3406 Omsk (1969 DA) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 21 tháng 2 năm 1969 bởi B. BurnashevaNauchnyj.

Omsk
Khám phá
Khám phá bởiB. Burnasheva
Nơi khám pháNauchnyj
Ngày khám phá21 tháng 2 năm 1969
Tên chỉ định
Tên chỉ định3406
Đặt tên theo
Omsk
1969 DA
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.4236457
Viễn điểm quỹ đạo3.1674821
Độ lệch tâm0.1330387
Chu kỳ quỹ đạo1707.2714303
Độ bất thường trung bình83.99545
Độ nghiêng quỹ đạo8.36693
Kinh độ của điểm nút lên269.96462
Acgumen của cận điểm311.36773
Đặc trưng vật lý
Suất phản chiếu hình học0.2476
Cấp sao tuyệt đối (H)11.30

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi