3413 Andriana (1983 CB3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 15 tháng 2 năm 1983 bởi Thomas, N. G.Flagstaff (AM).

Andriana
Khám phá
Khám phá bởiThomas, N. G.
Nơi khám pháFlagstaff (AM)
Ngày khám phá15 tháng 2 năm 1983
Tên chỉ định
Tên chỉ định3413
1983 CB3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo1.9630216
Viễn điểm quỹ đạo2.5395548
Độ lệch tâm0.1280452
Chu kỳ quỹ đạo1233.8008376
Độ bất thường trung bình110.07006
Độ nghiêng quỹ đạo5.79680
Kinh độ của điểm nút lên307.11401
Acgumen của cận điểm287.11782
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H)13.4

Liên kết ngoàiSửa đổi