3415 Danby

tiểu hành tinh

3415 Danby (1928 SL) là một tiểu hành tinh nằm phía ngoài của vành đai chính được phát hiện ngày 22 tháng 9 năm 1928 bởi Reinmuth, K.Heidelberg.

Danby
Khám phá
Khám phá bởiReinmuth, K.
Nơi khám pháHeidelberg
Ngày phát hiện22 tháng 9 năm 1928
Tên định danh
3415
1928 SL
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.9750115
Viễn điểm quỹ đạo4.9535741
Độ lệch tâm0.2495480
2883.0156344
22.12753
Độ nghiêng quỹ đạo1.36406
254.24121
136.06880
Đặc trưng vật lý
0.0809
10.80

Liên kết ngoài sửa