3416 Dorrit

tiểu hành tinh

3416 Dorrit (1931 VP) là một Mars-crossing asteroid được phát hiện ngày 8 tháng 11 năm 1931, bởi Reinmuth, K.Heidelberg.

Dorrit
Khám phá
Khám phá bởiReinmuth, K.
Nơi khám pháHeidelberg
Ngày khám phá8 tháng 11 năm 1931
Tên chỉ định
Tên chỉ định3416
Đặt tên theo
Dorrit Hoffleit
1931 VP
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo1.5204860
Viễn điểm quỹ đạo2.3150126
Độ lệch tâm0.2071508
Chu kỳ quỹ đạo970.0322547
Độ bất thường trung bình354.94395
Độ nghiêng quỹ đạo22.06637
Kinh độ của điểm nút lên20.01265
Acgumen của cận điểm293.57889
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H)13.7

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi